logo pengadilan negeri bale bandung website ramah difable

Profil Pejabat Fungsional

 

Nama

 DR. Nandang Sunandar, S.H., M.H.

NIP

197308131993031001

Jabatan

 Panitera

Pangkat/Golongan

 Pembina (IV/a)

Pendidikan

 Doktor (S3)

 

 

Nama

ANTHOMI KUSAIRI, S.H., M.H.

NIP

197808022006041006

Jabatan

Panitera Muda Pidana

Pangkat/Golongan

Pembina (IV/a)

Pendidikan

Magister (S2)

 

 

Nama

GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H

NIP

196507171987031003

Jabatan

Panitera Muda Perdata

Pangkat/Golongan

Pembina (IV/a)

Pendidikan

Magister (S2)

 

 

Nama

 DEDI POERWANTO, S.H.

NIP

 196703041987031001

Jabatan

 Panitera Muda Hukum

Pangkat/Golongan

 Penata Tingkat I (III/d)

Pendidikan

 Sarjana (S1)